Slot Machine 2.0 Hackerrank - On Game Nền Tảng Siêu Uy Tín